kolmapäev, 17. detsember 2014

KÜLM sõda

Täpselt sama muutlik kui on meie ilm sellel talvel oli ka külm sõda. Võtke hetk vaadata läbi paar ülevaadet...


Ja tulge vaadake tollaseid kriise ajaloo klassis...


12. klass andis endast parima, et minna süvitsi teemasse... Ootame teid uurima!

teisipäev, 25. november 2014

12. klassidega Maarjamäe lossis

Kuigi Maarjamäe loss on meie jaoks pea teises Tallinna otsas, on põhjust sinna samme seada. Olles juba proovinud Tallinna Ülikooli HIK-i ja Tallinna mäluasutustega tehtud arhiividele mõeldud programme, tekkis huvi ka muuseumite vastu. Ajaloomuuseumi Maarjamäe filiaal pakkus selleks täpselt töökavasse sobinduva variandi - õppida ENSV aegset võimu, vastupanu, kultuuri ja eluolu.


Viimasel ajal suure tähelepanu osaliseks saanud Okase panno "Rahvaste sõprus" oli meie esimesele ülesandele taustaks.Kuidas iseloomustavad need asjad nõukogude aega?


Otsides rühmades oma teema jaoks õigeid vastuseid...
'Valik' hääletussedelid nõukogude aja illustratsiooniks.


Küsitleti ka, kas meile meeldis.


Kuigi tutvusime vaid ühe osaga ekspositsioonist, siis mulje jäi hea. Minge, uurige! Iseolemise tahe on näitus Eesti ajaloost alustades 1917. aastast ja lõpetades 1990. aastate algusega. Kuna märtsis läheb loss remonti, siis järgmised kaks ja pool kuud on viimane võimalus külastada kõike nii, nagu see praegu on - huvitagu teid siis pannoo või näitus.

reede, 10. oktoober 2014

20. sajandi Tallinn - seal sahtlis ta ongi!

Pelgulinna gümnaasiumi puhul on alati üllatav, kui palju sinu kolleegid põnevat koolivälist tööd teevad. Kes see nüüd kiitlema läheb, aga nad siin põlve otsas tegid uue IT-lahenduse/ projekti/ haridusprogrammi... jne.

Igal juhul, alati on tore leida, et kui tahad kuskil haridusprogrammi broneerida, siis läbiviijaks on - õpetaja kõrvalklassist...  Hurraa!!

"Tere, Kadi, kuidas Arhitektuuri muuseumis lood on? Tahan tulla!"

"Tule!!"

20. sajandi algul toimusid suured muutused, igaühe nokitsemisest võis kasvada midagi linnapilti muutvat, sest inimeste meeled (ja muidugi osaliselt rahakotid) olid lahti...

10. aastat sellist sama mentaliteeti tegid silmnähtava muutuse Tallinnas...Arhitektuur on konkreetne, füüsiline ja visuaalne objekt/pilt ja tajuaisting minevikust. Tallinn on suurepärane linn õppimaks ajalugu läbi hoonete. Vaatamata sellele, et Arhitektuuri muuseum on see õppeaasta suletud, toimuvad siiski mitmed haridusprogrammid, tuleb vaid huvi tundev email saata.

Infot, nii põhikooli 9. klassile, gümnaasiumi Eesti ajaloo kursuse, Lähiajalugu I kui Tallinn kodulinn valikkursuse täienduseks saab siit.

Aga siin üks sahtel


Kesklinna makett- täielikult reaalsusele vastav


Mis piirkond on? Pakkuge!


"Ot, aga see on ju meie tikutehase juubeli tort..."


Olgem ausad, tegelikult oli külastus siiski täis 19. sajandi lõpu ja 20 sajandi arhitektuuri põhijoonte omastamise ränka kontrolli...


va see pilt, mis pani kõik unistama hoopis teistsugusest, prantsuse-pärasest?, Lasnamäest...


Õpetajal oli huvitav, õpilased mäletavad õpitut... mida hing võiks rohkem loota! Programm andis palju uut infot, mis annab (ootamatu) lisaväärtuse ka ajalootundidele ja päris palju tausta ka elamutele, kus õpilased ise hetkel elavad. Huvitav ja ilus oli. Aitäh! Järgmiseks korraks on suured ootused...Siia lisaks juurde, et head osalenud õpilased, selle nädala lõpus ootan teie täidetud töölehti koos viimase kaardiga! Teeme väljapaneku teie teedest/olulistest kohtadest!

esmaspäev, 8. september 2014

Kui põnevat vana kraami on ikka lugemiseks! Arutamiseks! Näitlemiseks!

Tere uut õppeaastat kõigile! Suurte lõpetamiste tuhinas jäi laokile ka blog, aga see ei tähenda, et me midagi poleks teinud see kevad. Tegime palju!

Seoses uue õppekavaga on tehtud kohustuslikuks külastada õpilastel vähemalt kaks korda aastas mäluasutusi- muuseume või arhiive. Kahjuks jäävad arhiivid unarusse, vaatamata sellele, et uueks gümnaasiumi lõpetamise nõudeks on ka uurimistöö kirjutamine.

Ajaloo blogi arvates peaks iga uurija kiikama korra ka arhiivi. 10. klassi õpilastel, kel oli käsil Eesti ajaloo I kursus, tuli suunduda Linnaarhiivi. Olles üks vanimaid keskaegseid linnaarhiive Euroopas, sisaldas ta nii mõndagi väärtuslikku ja põnevat. Proovisime läbi kõik kolm koha peal pakutavat programmi:

Kirjakeele areng - esimestest fraasidest piibli tagakaanel oluliste katekismusteni
Rae istung - keskaegse Tallinna linnaelu korraldamine
Üks päev kroonikas - Liivi ordu versus raad, kuidas näidata, et meil on raha, aga te meile eriti ei meeldi?

Tutvustus Tolli siseõuel
Maagiline, kontrollitud keskkonnaga arhiiv!
Natuke pidi siiski vanade allikate põhjal arvamust avaldama...


Piinarikas mõttetöö


Allikad tundusid siiski autentsed- näpuga katsuda ei tohtinud!


"Väga must paber!"
"Äkki neil on kohvimasin printeri peal?"


Linnamuuseumi varakamber niisama 800 aastaste pärgamentide/paberitega klaasi taga, mis seep's ikka...


Ahah, saksa vahetusõpilane! Alam-saksa keel on praktiliselt nagu võro murre!


Appi, arhiivis on dokumendid, mida peab lugema :/


Oh oota, too preester lõi teenijatüdruku maha, sest härjasilm polnud piisavalt kena!


Neil oli kõige kiiremini valmis


Teised mõtlesid veel. Linnavalitsuse (rae)  töö ongi päris keeruline ja lai. Aga lõpuks ikka jõudsime rae istungini.


Rae istung läks elavaks!Aitäh Tallinna Linnaarhiivile ja Lea Kõivule, et te meid võõrustasite! Linnaarhiiv on ootamas teid! Kindlasti vaadake ka üle ka õppekavaga kattuvad tunnid siin: TLU HIK ja Tallinna mäluasutuste tunnikavad gümnaasiumile õppekava kohustusliku osa täitmiseks

reede, 4. aprill 2014

Risttuules"14. juuni 1941. Eestit, Lätit ja Leedut šokina tabanud küüditamisööl tuleb oma kodu jätta kümnetel tuhandetel süüta inimestel. Ilma kohtuotsuseta ootab mehi vangilaager, naisi ja lapsi Siberi asustamata alad. Stalini käsul korraldatud salaoperatsiooni eesmärgiks on Balti riigid põliselanikest puhastada. Siberisse saadetakse ka õnnelikus abielus ja väikse tütre ema Erna, kelle jaoks aeg saab teise mõõtme. Ebainimlikes tingimustes nälga ja alandust trotsides leiab naise hing vabaduse kirjades, mida ta oma vangilaagrisse mõistetud mehele läkitab. Ometi röövivad Siberi-aastad Ernalt midagi märksa hinnalisemat kui vaid nooruse.


Film põhineb tõsielulistel sündmustel ning jutustab erakordses filmikeeles, nn tableu vivant-stiilis tuhandete eestlaste saatusest."


Artise aprillikuu pakkumistest kinni haarates seadsime sammud kinno ka meie. 11. klassi õpilased hindasid filmi erinevalt - ühele oli see liiga igav ja aeglane, teine küsis, silmad märjad, miks nii vara hommikul nii tõsiseid filme vaatama peab. Film on tõepoolest eriline. Sõnal ja vaikusel on kaal, emotsioon on olulisem kui actionKuidas peaks kujutama ühte kõige valulikumat sündmust Eesti ajaloos?Selleks, et kujundada oma arvamus, peaksid minema filmi vaatama ka sina, lugeja! Kindlasti pole see maha visatud aeg.

esmaspäev, 31. märts 2014

Kus õppida - klassis või lageda taeva all?

Märtsikuu ilmad ei olnud just kõige armulikumad, et viia klass muru peale istuma ja D-vitamiini omandama, lisaks muidugi kõigele tarkusele, mis ajalootund niikuinii neisse ladestab. Seega otsustas 7. klass nokitseda valmis oma vaimulike rüütliordude raamatud turvaliselt koolimajas.

Valik töid:

Raamatute valmistamisele järgnes ümarlaud, kus anti üksteisele tagasisidet - mis oli hästi? Mida võiks järgmine kord paremini teha? Iga grupp sai endale retsenseerimiseks kellegi teise töö. Eks teise töös märgatakse vigasid ikka paremini kui enda omas. Kuid ega seal väga palju laita ei olnudki - kõik olid võtnud ülesannet tõsiselt ja andnud endast parima! 

-

Külma ilma ja vihma trotsis aga 10HP, kes marsiss vahvalt läbi kogu vanalinna Kodulinn Tallinn kursuse raames. Kui 10KP pistis rinda miinuskraadidega, siis 10HP tegi tempot, et pääseda paduvihma eest. Võidukas klass Vabaduse väljakul:


Pole midagi parata - osad ülesanded vajavad klassiruumi ja osad viivad sind klassiruumist välja. Oluline on, et kõik osalejad panustaks maksimumi ning siis õnnestuvad kõik ülesanded!

reede, 28. märts 2014

Mis toimub Ukrainas?

Novembrikuust alates on maailm hoidnud silma peal sündmustel Ukrainas. Teema on pidevalt üleval olnud ka ajalootunnis:

Mis seal ikka toimub?
Miks toimub?
Mis edasi saab?
Kuidas mõjutavad sündmused Eestit?

Neljapäeval käis gümnaasiumile neil teemadel rääkimas riigi väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.


Nii õpilased kui neid saatvad õpetajad kuulasid huviga, loengu lõpus oli ka küsimustevoor, kus õpilased said küsida just neid huvitavate teemade kohta. Loodetavasti aitas loeng kujundada arvamust situatsioonist - olgu see siis kõnelejaga ühtiv või hoopis erinev (aga selles seisnebki ajaloo võlu!).

Aitäh esinejatele ja kuulajatele! Kel jäi loengus osalemata, võib lisaks lugeda siit.


laupäev, 15. märts 2014

Otsimismäng Eesti esiaeg

Erinevalt põhikoolist ei toonud viimane päev enne kevadvaheaega gümnaasiumile kursuste lõppu. Samas niisama pinki nühkida polnud ka kellelgi tahtmist. Saladuslikult ilmusid üle koolimaja erinevate esiaja perioodide kirjeldused. Lähemal uurimisel selgus, et tegu on 10. klasside eelmise ülesande koopiatega - rühmatöös valminud postritega, kust oli tehtud erinevaid väljavõtteid.

Õpilased jagunesid paarideks ja sööstsid 1 minutiliste vahedega koolimaja peale jahtima täielikku konspekti Eesti esiajast, kus kirjas oleks kõik perioodid. Kõige kiiremad said hinnatud ka 5-tega.

Olgu siin esitatud valik pilte kus 10KP ja 10HP on tegevuses.

Direktori kabineti kõrval:


Garderoobis... laes!


Muusikaõpetuse klassi juures:


Pronksiaeg all, paremas nurgas...


Neljanda korruse torni aknast ei vaadatud mitte õue, vaid keskmist rauaaega!


Keset teise korruse kunstinäitust:


Treppide vahel:


Arvutiklasside lähistel:


Ja söökla juures sambal!


Loodan, et kõigil osalejatel oli lõbus! Jooksmist oli omajagu, kuid väärikate gümnasistidena ei käratsenud keegi ega seganud teiste õpilaste tunde.

Aitäh teile kõigile!