esmaspäev, 24. veebruar 2014

Kena vabariigi aastapäeva!

Vabariigi aastapäev pole vaid number või presidendi vastuvõtt. Eesti riigi iseseisvus on midagi, mis on kallis meile kõigile - kuid kas me näeme seda ka kõik ühtemoodi?

Noorteühing Avatud Vabariik kuulutas välja Haridus –ja Teadusministeeriumi toel fotokonkursi „Pildista iseseivust!“. Seal kutsutakse eestimaalasi (eriti noori) jäädvustama fotodele Eesti iseseisvust just nii, nagu nemad seda näevad. Fototöid võetakse vastu kuni 9. märtsini 2014. Kolme parima foto autorid saavad auhinnaks iPad Air ja Kaubamaja kinkekaardid summas 200 ja 100 eurot. Kõiki osalejaid kutsutakse märtsis Tallinnasse tänuüritusele.


Täpsem info klikkides pildil!  Lisainfo!

Milline näeb välja Eesti Vabariigi iseseisvus teie jaoks?  Tehke pilt ja jagage seda teistega!

kolmapäev, 19. veebruar 2014

Kuidas kujundada ühes tunnis mitut oskust?

Selline küsimus vaevab alatihti õpetajaid, kes on tundi ette valmistamas. Ajaloo puhul kipuvad oskustest esile tõusma järgnevad: kriitiline mõtlemine, arutlusoskus, allikaanalüüs. Üha rohkem jääb tahaplaanile kaardi lugemine, sest miks meile ajaloolised kaardid - nende piirid on ammugi muutunud ja uute kaartide asemel on meil taskus nutitelefon või autos GPS!

Samas annab kaardi lugemine meile hoopis teistsuguse pildi kui sõnad Marne, Somme, Ypres või Tannenberg suudaks. Nutitelefonist pole suuremat kasu kaardi lugemise juures, aga ta aitab arendada internetis info otsimise oskust.

11. klass täitis Ajaloo atlase ja nutitelefonide abil kontuurkaarti, kandes sinna Esimeses maailmasõjas osalenud riigid ja nende sõtta astumise aastad,  rindejooned erinevatel aastatel ning olulisemad lahingud. Lahingute nimedele viitas vaid joon kaardil, atlase kaudu leiti linn, küla, jõgi vms ning seejärel otsisid õpilased lisainfot internetist.
Miks kasutada koolis nutitelefone? Pinginaaber, õpik ja õpetaja aitavad veenduda leitud info sobivuses ehk siis - meetod annab võimaluse kujundada õpilasel oskust eristada usaldusväärset infot ebausaldusväärsest. Hiljem, väljaspool kooli, infot otsides, on suurem võimalus selekteerida välja see, mis tõene.

Ja muidugi, saime selgeks ka lahingud nii Ida- kui Läänerindel Esimeses maailmasõjas.