teisipäev, 25. november 2014

12. klassidega Maarjamäe lossis

Kuigi Maarjamäe loss on meie jaoks pea teises Tallinna otsas, on põhjust sinna samme seada. Olles juba proovinud Tallinna Ülikooli HIK-i ja Tallinna mäluasutustega tehtud arhiividele mõeldud programme, tekkis huvi ka muuseumite vastu. Ajaloomuuseumi Maarjamäe filiaal pakkus selleks täpselt töökavasse sobinduva variandi - õppida ENSV aegset võimu, vastupanu, kultuuri ja eluolu.


Viimasel ajal suure tähelepanu osaliseks saanud Okase panno "Rahvaste sõprus" oli meie esimesele ülesandele taustaks.Kuidas iseloomustavad need asjad nõukogude aega?


Otsides rühmades oma teema jaoks õigeid vastuseid...
'Valik' hääletussedelid nõukogude aja illustratsiooniks.


Küsitleti ka, kas meile meeldis.


Kuigi tutvusime vaid ühe osaga ekspositsioonist, siis mulje jäi hea. Minge, uurige! Iseolemise tahe on näitus Eesti ajaloost alustades 1917. aastast ja lõpetades 1990. aastate algusega. Kuna märtsis läheb loss remonti, siis järgmised kaks ja pool kuud on viimane võimalus külastada kõike nii, nagu see praegu on - huvitagu teid siis pannoo või näitus.