reede, 29. november 2013

Milline oli elu ühes keskaegses linnas?

Üldajaloo kursusel on praegu käsil keskaja teema. Õpikust lugedes ei saa aga ikka päris õiget tunnet - milline ikka oli üks keskaegne maja linnas? Vanalinnas nad kõik ju seisavad aga... kuidas nägi välja üks köök? Mis podises potis? Kes üldse linnas elasid ja mida nad seal tegid?

Selle uurimiseks suundus 10. klass Linnamuuseumisse!

Kuulates dieles selgitusi...


Kombates salapäraseid toiduaineid...


Uurides dornses müstilisi esemeid...


Kaedes keskaegse Tallinna maketti...


Proovides tuvastada vastuseid...




Ja kirjutada neid vahatahvlitele...


Said kõik vast päris kena ülevaate, mis moodi keskajal linnas elati!


Aitäh Linnnamuuseumile ja giidile Kristi Paatsile!

reede, 22. november 2013

Elu 1920. ja 1930. aastatel...

"Elu maailmasõdade vahel pigem erines tänapäevast, kuid mõned asjad olid sarnased. Erines selle poolest, et sajand oli teine. Tehnika ei olnud ka nii arenenud kui tänapäeval. Näiteks ei käinud inimesed nutitelefonidega ringi. Ei olnud kiirronge."


"Sarnanes küll, sest naised said nüüd valida ja suitsetada. Üldse said nad rohkem õigusi. Nad kasutasid praeguse aja masinate analooge. Hakati pere planeerima. Enam ei olnud 10-lapselisi peresid, oli kuskil 2-3. Kõik inimesed said võrdsemaks."

"Elu oli pigem sarnasem, kuna inimesed käisid rohkem kinodes kui teatris ja oli kommerts muusika. Jällegi riiete stiil oli hoopis erinev võrreldes tänapäevaga. Ka sellel ajal oli mingi asi vuntsidega, sellest ei saa ma siiamaani aru. Erinev oli ikkagi, sest tehnoloogia on palju arenenud ja ikkagi siis olid inimesed palju korralikumad (viisakamad)."


"Elu rohkem sarnanes, sest mood muutus vabamaks, ei pidanud enam oma keha peitma. Tehnika areng tõi kaasa suuri muuutusi, nagu autod ja kodumasinad. Kui inimesel oli igav, siis sai ta panna raadio või plaadi mängima nagu tänapäevalgi."


"Minu arust elu enamjaolt erines, tehnoloogia polnud esiteks nii suureks paisunud nagu tänapäeval. Naised pidid üldiselt jääma koju lastega ning mehed pidid tööl käima, kuid mõned asjaolud ka erinesid. Reklaamid olid teistsugused, baarid olid teistsugused, laulsid niisama baaris naised näiteks, nüüd lastakse enamjaolt ainult muusikat. Üldiselt oli kõik sotsiaalsem, inimesed said paremini läbi, rohkem lõbusam oli ööelu jne."


Kuulutusetulpasid joonistas 9K, mõtteid kirjutasid üles 9K noormehed.